Arbejdsmiljø og sundhed

Dårlig sundhed begrænser danskernes arbejdsevne

DA Analyse

Næsten 4 ud af 10 oplever, at de fra tid til anden bliver begrænset af smerter i et sådant omfang, at det går ud over deres evne til at arbejde. Derfor er der behov for øget fokus på at styrke danskernes sundhed, mener DA.

Det seneste årti er der sket en voldsom udvikling i andelen af danskere, der oplever smerter i kroppen. De nyeste tal fra undersøgelsen "Danskernes Sundhed", der måler befolkningens sundhed på en række forskellige parametre, viser, at det i dag er langt over halvdelen af danskerne, der en eller flere gange i løbet af to uger oplever smerter og ubehag et eller flere steder i kroppen.

Samtidig viser tal fra Arbejdstilsynet, at det i 2023 er knap 4 ud af 10 lønmodtagere, der inden for de seneste tre måneder har haft smerter i en sådan grad, at det har begrænset dem i deres arbejde. Til sammenligning gjaldt det hver fjerde lønmodtager i 2012, jf. figur 1.

- Det er en bekymrende stigning. Vi ved, at livsstil har en stor indflydelse på, hvor ofte og hvor meget man oplever smerter i kroppen. Vi kan se, at andelen med en usund livsstil i befolkningen stiger, og det slår også igennem på antallet, der oplever smerter i en sådan grad, at det begrænser deres arbejdsevne, siger Christina Sode Haslund, der er politisk chef for arbejdsmiljø og sundhed i Dansk Arbejdsgiverforening.

At flere oplever smerter er både et problem for den enkeltes trivsel og livskvalitet, men også for arbejdsgiverne, som har brug for, at så mange som muligt på arbejdsmarkedet er sunde og raske, så de kan holde til et helt arbejdsliv, påpeger DA’s politiske chef for arbejdsmiljø og sundhed.

- Der er behov for, at vi får standset den her udvikling for alles skyld. Derfor kom vi i DA for nylig med et sundhedsudspil med fem forslag til, hvordan vi kan løfte danskernes sundhed, siger Christina Sode Haslund.

 

Tallene fra Arbejdstilsynet viser, at der er stor forskel på, hvor ofte smerterne begrænser arbejdet, og det er heldigvis fortsat halvdelen af de smerteramte lønmodtagere, der sjældent oplever, at smerterne begrænser dem, mens en tredjedel oplever, at smerterne begrænser sommetider.

Dog er det hver sjette, der oplever, at de altid eller ofte har smerter, der begrænser dem i deres arbejde, jf. figur 2.

 

Læs mere om

ARBEJDSMILJØ OG SUNDHED