DA Opinion: Personale og administration


Der er 122 dokument(er)
   2018 (1)
   2017 (4)
   2015 (1)
   2014 (4)
   2013 (4)
   2012 (5)
   2011 (6)
   2010 (5)
   2009 (4)
   2008 (10)
   2007 (11)
   2006 (15)
   2005 (10)
   2004 (21)
   2003 (17)
   2002 (4)

2018

Til top
Alt for vidtgående krav fra EU-Kommissionen om whistleblower-ordning
23.04.2018

2017

Til top
Orlov til far er et spørgsmål om kultur
03.11.2017
Bredt forlig om ny ferielov
31.10.2017
Overenskomsterne stemt hjem
20.04.2017
DA og LO er enige om ny overenskomst
23.03.2017

2015

Til top
Målet er et forenklet feriesystem
31.08.2015

2014

Til top
Modernisering af de statslige regler om arbejdsklausuler løser ikke opgaven
13.06.2014
Overenskomstgrundlag for de næste tre år er på plads
11.04.2014
Kønsopdelt lønstatistik er bureaukrati
12.03.2014
Højesteretsdom giver umulig retsstilling
17.01.2014

2013

Til top
Nyt forslag om kønsopdelt lønstatistik giver ingen mening
04.10.2013
Adfærd afgør din løn
18.09.2013
Offentlige overenskomster skal ligne de private
09.09.2013
Besynderligt forslag fra K
22.08.2013

2012

Til top
Afbalanceret dom om Vejlegården
29.11.2012
Færre ældre afskediges uberettiget
03.08.2012
Overenskomsterne stemt hjem
17.04.2012
Mæglingsskitse på plads
18.03.2012
Lægeerklæring nødvendig mod misbrug
01.02.2012

2011

Til top
Ikke i mål med kønsopdelt lønstatistik
16.12.2011
Højesteret korrekser Landsretten
18.11.2011
Eksplosion i antallet af lukkedage
29.08.2011
Få eksempler på forskelsbehandling
11.08.2011
Ingen stigning i klager over aldersbetinget fyring
25.07.2011
HK glemmer sine egne sejre
25.03.2011

2010

Til top
Ophæv adgangen til godtgørelse
12.10.2010
Overreaktion på sms-opsigelser
23.04.2010
Ja til mæglingsforslaget
20.04.2010
EU-domstolen blåstempler dansk implementering
11.02.2010
Samlet opsigelse af overenskomsterne
09.02.2010

2009

Til top
LO og DA har indgået rammeaftale forud for overenskomstforhandlingerne i foråret 2010
12.11.2009
Bevisbyrde afgørende
24.09.2009
Reglerne er klare, HK
23.09.2009
Feriedom skaber ingen klarhed
17.09.2009

2008

Til top
Den danske model klarede eksamen
18.12.2008
Beskeden indsnævring af lønforskel
11.11.2008
HK tager fejl: Vikarer bliver ikke funktionærer
23.10.2008
EF-Domstolen på ryggen af en tiger
17.07.2008
Laval-udvalg har leveret varen
20.06.2008
Spøgelsesjagten er forbi
12.06.2008
Meningsmåling om danskernes bud på, hvor meget offentligt ansatte tjener
17.04.2008
Meningsmåling om synet på de offentlige lønstigninger
15.04.2008
EF-dom uden betydning for Danmark
03.04.2008
Lovforslag om jobklausuler er for vidtgående
16.01.2008

2007

Til top
Dansk konfliktpraksis er forenelig med EU
18.12.2007
Unødvendig lovgivning om jobklausuler
26.09.2007
Medarbejderklausuler skal være kendte
07.09.2007
Udspil om familiepolitik afspejler et fleksibelt arbejdsmarked
05.09.2007
Politikerne må gøre arbejdet om
07.05.2007
Fuld opbakning til mæglingsforslag
30.04.2007
Information og inddragelse kræver loyalitet
20.04.2007
Mæglingsforslag fremsat
06.04.2007
Velafbalanceret udspil fra Beskæftigelsesministeren
02.04.2007
Udvalg kan ikke finde hemmelige klausuler
13.03.2007
Dansk pensionssystem er ikke truet
30.01.2007

2006

Til top
Overimplementering af EU-direktiv vil skade udlicitering
28.11.2006
Rammeaftale om overenskomstforhandlingerne 2007
24.11.2006
Overenskomsterne giver allerede mulighed for at passe syge børn
14.11.2006
Forslag fra SF vil skade integration af unge kriminelle
07.11.2006
Godtgørelse for ansættelsesbeviser
25.10.2006
Regeringen vil lovgive med tilbagevirkende kraft
12.10.2006
Medarbejderklausuler skal være kendte
11.10.2006
Brancheaftaler er en god ting
10.10.2006
Usund "klik og klag"-kultur
03.10.2006
Rod at skille folkepensionsalder fra grænse for fratræden ved alder
28.09.2006
Arbejdsgivers ret til deltidsvarsling fastslået
16.05.2006
Ny - og bedre - Østaftale
05.04.2006
Rygepolitik bliver obligatorisk på private arbejdspladser
28.03.2006
Vikarbureauer ud med badevandet
08.02.2006
Eksklusivaftaler er ikke forudsætning for effektive overenskomster
11.01.2006

2005

Til top
Reformvilje i åbningstale
04.10.2005
Europa-parlamentets forslag til ændringer i arbejdstidsdirektivet trækker i den forkerte retning
10.05.2005
Information og høring
27.04.2005
ATP skal administrere barselsordning
17.03.2005
Fornyet usikkerhed om ansættelsesbeviser
15.03.2005
ATP skal forbeholdes arbejdsmarkedet
04.03.2005
Arbejdsgiver er ikke inkassator
24.02.2005
Fleksibilitet er en klar vinderstrategi
08.02.2005
Ny struktur i Dansk Arbejdsgiverforening
25.01.2005
Højesteret frifinder Føtex i tørklædesag
21.01.2005

2004

Til top
God manual om østeuropæisk arbejdskraft
20.12.2004
DA nedlægger sin regionale struktur
16.12.2004
Oppositionen sender et uheldigt signal
06.12.2004
Vigtig indsats imod snyderi
21.10.2004
Klar udmelding om ansættelsesbeviser
29.09.2004
Regler om klausuler er gode nok
21.09.2004
Tilfredshed med Marienborg-møde
10.09.2004
Hul i regler om godtgørelser
26.08.2004
Lavere godtgørelse for ansættelsesbeviser
29.06.2004
Mulighed for kontant udbetaling af feriepenge
27.05.2004
DA's valgte ledelse sammensat
26.05.2004
Ansættelsesbeviser - Positivt forslag om lavere godtgørelse
12.05.2004
Aktieoptionslov vedtaget med dansk klausul
29.04.2004
Folketinget i strid med EU med krav om dansk
23.04.2004
Ændringsforslag til aktieoptionslovforslaget giver problemer
21.04.2004
Ligelønsstatistik er kun bureaukrati
23.03.2004
Aktie-dom viser behovet for ny lov
12.03.2004
Ingen kampskridt før 1. marts
09.02.2004
Ikke regres for sygedagpenge
27.01.2004
Ansættelsesbeviser: LO på gale veje
19.01.2004
Faglig voldgiftsafgørelse - Fuld løn under barsel iht. overenskomsten
15.01.2004

2003

Til top
Balanceret lovforslag om aktieoptioner
27.11.2003
Ny klimaaftale mellem DA og LO
25.11.2003
Stadig uklarheder om barselsorloven
14.11.2003
DA advarer mod nyt klageorgan
24.10.2003
Væk fra et aldersstyret arbejdsmarked
07.10.2003
Loyalitet skal kunne belønnes med aktier
04.09.2003
DA imod registrering af indvandrere
01.09.2003
Gennembrud for ligelønsarbejdet
21.08.2003
DA's valgte ledelse sammensat
23.05.2003
DA: Ikke plads til efterlønnen
22.05.2003
Fornuftig afdækning af pensionsmarkedet
21.05.2003
DA: Lov om ansættelsesbevis skal ændres
19.05.2003
DA: Ikke behov for amterne
29.04.2003
Jørgen Vorsholt fortsat formand for DA
19.03.2003
DA's formand fratræder
13.03.2003
Nej til EU-forhandling om databeskyttelse
13.01.2003
Afbalanceret lovforslag om foreningsfrihed
10.01.2003

2002

Til top
Ingen frygt for billig arbejdskraft
27.12.2002
DA: Dom for vidtgående
19.12.2002
DA: Slut med sagen om feriepenge
02.12.2002
Finanslovsforslag med forkerte skridt
27.08.2002