Stor tilfredshed med IGU til flygtninge

Regeringen har netop offentliggjort en evaluering af IGU’en. Evalueringen viser stor tilfredshed med ordningen fra både virksomheder, kommuner og IGU-ansatte. Alle parter vurderer samstemmende, at ordningen er en god trædesten ind til det danske arbejdsmarked for nytilkomne flygtninge.

Rambøll har for Udlændinge- og Integrationsministeriet foretaget en evaluering af IGU-ordningen.

IGU’en var en del af den trepartsaftale om integration, der blev indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter i 2016. Ordningen er tiltænkt nytilkomne flygtninge og kombinerer uddannelse med arbejde i en to-årig periode på overenskomstfastsatte elevsatser.

Af evalueringen fremgår det bl.a., at:

  • Et stort flertal af kommuner og virksomheder vurderer, at IGU bidrager til at give flygtninge en trædesten ind til det ordinære arbejdsmarked. Det gælder hhv. 83 pct. af kommunerne og 70 pct. af virksomhederne.
  • Et flertal, 52 pct., af virksomhederne er i høj eller meget høj grad tilfredse med IGU-ordningen. Kun 15 pct. er i lav eller meget lav grad tilfredse. Omtrent samme grad af tilfredshed gør sig gældende for kommunerne.
  • 43 pct. af virksomheder med IGU-ansatte vil overveje at indgå flere IGU-aftaler, mens 45 pct. måske vil overveje det.

Adm. direktør Jacob Holbraad:

”Evalueringen tegner et meget klart billede: IGU’en er en succes. Arbejdsmarkedets parter tog med trepartsaftalen et klart ansvar for at få flere flygtninge i job. Og det har båret frugt.

IGU’en har spillet en vigtig rolle i at øge beskæftigelsen blandt nytilkomne flygtninge. I gennemsnit er der startet mere end to IGU’er hver dag siden ordningen trådte i kræft.

Nu viser evalueringen klart, at tilfredsheden med ordningen er høj. Både virksomheder og kommuner vurderer, at den virker.

Jeg forventer derfor, at alle parter står ved vores trepartsaftale og er enige om at bygge videre på den succes.”

Mere viden

Link til evalueringen hos Udlændinge- og Integrationsministeriet

Arbejdsmarked
27. september 2018
KONTAKT
Adm. direktør
Jacob Holbraad
33 38 93 00
jah@da.dk
LÆS MERE
Mere viden