Dansk Arbejdsgiverforening har den 21. juni 2018 svaret Udlændinge-og Integrationsministeriet i sagen om

Bemærkninger til bekendtgørelse om deltagerbetaling på danskuddannelse for voksne udlændinge (deltagerbetaling for danskuddannelse)

DA har modtaget udkast til bekendtgørelse om deltagerbetaling for udenlandske arbejdstagere, studerende og medfølgende familie.

Bekendtgørelsen udmønter det vedtagne lovforslag L225 om deltagerbetaling på danskuddannelserne på 2.000 kr. pr. modul.

Danskkundskaber bidrager til, at udlændinge falder til på arbejdspladsen og i samfundet. Indførelse af deltagerbetaling må forventes at få nogle udlændinge til at fravælge danskundervisning, hvorved risikoen for en hurtigere afrejse fra Danmark stiger.

Især for medfølgende ægtefæller og internationale studerende, som det også er vigtigt at fastholde, vil deltagerbetalingen mindske muligheden og incitamentet til at påbegynde danskundervisning. Der vil blive større sandsynlighed for, at den internationale medarbejder forlader Danmark igen, hvis deres medfølgende ægtefælle ikke falder til. Og for de internationale studerende øger det sandsynligheden for, at de forlader Danmark igen efter endt studie.

DA har i øvrigt ingen bemærkninger til, hvordan forslaget er udmøntet i bekendtgørelsen.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jens Troldborg
33 38 94 30
jet@da.dk
Publiceret:
22. juni 2018