April var en god måned for praktikpladserne

Nye tal fra Undervisningsministeriet viser, at der i april måned blev oprettet 2.847 nye praktikpladser. Dermed er virksomhederne på rette spor ift. at indfri trepartsaftalens målsætning om flere praktikpladser. Men der er stadig lang vej endnu, og den positive udvikling må ikke tages for givet.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i 2016 en trepartsaftale, der skal sikre flere praktikpladser til eleverne på erhvervsuddannelserne. Aftalen skal imødekomme den udfordring, at Danmark i 2025 kommer til at mangle 60.000 faglærte.

Det er aftalens målsætning, at antallet af nye praktikpladser i 2018 stiger med 2.100 sammenlignet med 2016.

De nye tal fra Undervisningsministeriet for april måned viser:

  • I april blev der oprettet 2.847 nye praktikpladser. Dermed er det samlede antal nye praktikpladser i 2018 til og med april oppe på 11.437.
  • Det er en fremgang på 1.039 ift. samme periode i 2016, hvor der var oprettet 10.398. Det private står for 80 procent af stigningen.
  • For april måned er der isoleret set også tale om en fremgang sammenlignet med april 2016, hvor der blev oprettet 2.623 nye praktikpladser. Det svarer til en stigning på 9 pct.

SOSU m.v. indgår ikke i aftalen, og er derfor heller ikke medregnet i ovenstående praktikpladstal.

Uddannelses- og integrationschef Jannik Bay:

”April var en god måned for praktikpladserne. Og det glæder mig meget. Vi har med en stærk trepartsaftale opstillet nogle konkrete og ambitiøse målsætninger for, at virksomhederne skal oprette flere praktikpladser. Den forpligtelse har vi tænkt os at leve op til, og det går godt fremad.

Fortsætter resten af året som de første fire måneder, så indfrier vi vores målsætning. Vi er på rette spor. Men trods de positive takter, er der stadig langt til mållinjen, og hvis vi vil nå den, skal vi bygge videre på det gode arbejde fra årets første måneder.

Det er ikke uden grund, at vi har indgået trepartsaftalen og underlagt os selv strenge forpligtelser om at oprette flere praktikpladser. I 2025 kommer vi til at mangle 60.000 faglærte. Manglen på faglært arbejdskraft er en af de største trusler mod det danske arbejdsmarked lige nu og i de kommende år.”

Mere viden

Link til nyhed hos Undervisningsministeriet

Uddannelse
25. juni 2018
KONTAKT
Uddannelses- og integrationschef
Jannik Bay
33 38 92 06
jab@da.dk
LÆS MERE
Mere viden