Regler om forældreorlov er et nationalt anliggende

Regler for hvor meget orlov, der skal gives, og hvem der skal have den, er og bliver et nationalt anliggende.

De europæiske beskæftigelsesministre har i dag besluttet, at de vil arbejde for en øremærkning af 2 måneders forældreorlov til hver af forældrene. Forslaget griber ind i de danske orlovsregler, der overlader fordelingen af forældreorloven til familierne.

Adm. direktør Jacob Holbraad:

”Vi er imod, at man fra EU’s side griber ind i danske forældres muligheder for selv at fordele orloven mellem sig. Som udgangspunkt må og skal det være op til familierne selv at bestemme både hvem, der skal have orloven, og hvor længe den skal vare. Man kan naturligvis lave aftaler i de enkelte overenskomster. Men det er ikke noget, der skal lovgives om fra EU’s side.

Vi har gunstige orlovsmuligheder i Danmark, som både virksomheder og forældre har indrettet sig på. Det har indtil videre været op til forældrene at beslutte, hvordan den bedste fordeling af orlov er. Sådan bør det også være i fremtiden.

Der er på Christiansborg bred enighed om, at EU skal blande sig helt ude af det her område. Og jeg vil gerne kvittere for den indsats, jeg ved, regeringen har lagt i at forhindre, at direktivet griber ind i de danske regler. Indtil videre er det er desværre ikke lykkedes, og det er dårligt nyt – både for de danske virksomheder og for forældrene.”

Mere viden

Link til nyhed hos Rådet

EU og internationalt
21. juni 2018
KONTAKT
Adm. direktør
Jacob Holbraad
33 38 93 00
jah@da.dk
LÆS MERE
Mere viden