EU-direktiv truer fortsat den danske aftalemodel

EU’s medlemslande har i dag behandlet det såkaldte arbejdsvilkårsdirektiv. Direktivet har fra starten været en trussel mod den danske model. Derfor er det godt, at Rådet har lagt en dæmper på Kommissionens oprindelige udspil. Men truslen er ikke helt afværget.

Medlemslandende i EU har i dag taget stilling til det arbejdsvilkårsdirektiv, som Kommissionen har fremsat. Direktivet lagde blandt andet op til en række mindsterettigheder, som kunne komme i konflikt med den danske aftalemodel.

Rådet har dog justeret forslaget, så de danske overenskomster kan erstatte mindsterettighederne. Rådet har ligeledes tilføjet en række andre centrale ændringer, der bl.a. vil betyde, at de administrative byrder for virksomhederne bliver mindre end oprindeligt varslet.

Adm. direktør Jacob Holbraad:

”Jeg er meget glad for, at Rådet har insisteret på en tilføjelse, der blandt andet skal beskytte den danske model fra utidig indblanding fra EU. Den danske model udmærker sig jo ved, at løn og arbejdsvilkår aftales direkte mellem dem, det vedrører – nemlig lønmodtagere og arbejdsgivere på danske virksomheder. Fremfor at blive besluttet i Bruxelles. Men truslen er langt fra afværget. Og det er i sig selv bekymrende, at EU forsøger at lovgive på områder, der i Danmark er overladt til arbejdsmarkedets parter.

Det er heldigvis også noget, der i Danmark er meget bred enighed om. Vi er sammen med fagbevægelsen og et meget bredt flertal i Folketinget enige om, at EU ikke skal blande sig i de danske overenskomster.

For Danmark bliver det i kommende måneder ekstra vigtigt at have fokus på, hvordan Europa-Parlamentet behandler forslaget. Hvis de trækker det tilbage i den forkerte retning, vil det kun gøre truslen mod den danske model og det administrative bøvl for virksomhederne endnu større.”

EU og internationalt
21. juni 2018
KONTAKT
Adm. direktør
Jacob Holbraad
33 38 93 00
jah@da.dk