Ordrebøgerne er fulde, men arbejdskraften mangler

Ny undersøgelse viser endnu en gang, at danske virksomheder har svært ved at finde de rette medarbejdere.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har offentliggjort en ny rekrutteringsundersøgelse. Den viser, at hver fjerde virksomhed ikke kan skaffe de medarbejdere, de har brug for, når de har brug for at rekruttere.

Undersøgelsen afdækker, hvordan virksomheder i en periode på to måneder i begyndelsen af 2018 oplevede rekrutteringssituationen.

  • Behovet for rekruttering blev ikke opfyldt efter virksomhedernes ønske i 16.800 tilfælde. Det tilsvarende tal fra undersøgelsen året før var 15.400.
  • De forgæves rekrutteringer har resulteret i, at 2.500 virksomheder med forgæves rekrutteringer har måttet give afkald på ordrer.

Chefkonsulent Jørgen Bang-Petersen:

”De nye tal viser, at virksomhedernes rekrutteringsproblemer er bredt funderet på hele arbejdsmarkedet.

Både Bygge- og anlægsbranchen, Industrien og Serviceerhvervene oplever, at stillingerne ikke kan besættes med de ønskede medarbejdere.

Det er ærgerligt, at virksomhederne må begrænse deres aktiviteter, og det er synd for de ledige, som kunne have fået et nyt job.

Manglen på arbejdskraft tager til og er stadig den største trussel mod fortsat vækst og skabelse af nye arbejdspladser i Danmark.

Regeringen tog for to uger siden et godt første skridt med forslag til en række initiativer for at sikre kvalificeret arbejdskraft.

Dette initiativ bør følges op med yderligere tiltag, så virksomheder i Danmark også kan tiltrække kvalificerede udenlandske medarbejdere.”

Mere viden

Link til undersøgelsen:

Rekrutteringsundersøgelse

Arbejdsmarked
19. juni 2018
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
LÆS MERE
Mere viden