Aftale om styrket praksisfaglighed er tiltrængt, men ikke tilstrækkelig

Ny aftale, der skal gøre folkeskolens 7., 8. og 9. klasse mere rettet mod erhvervsuddannelserne, er tiltrængt. Men aftalen kan ikke stå alene, og der er behov for yderligere tiltag.

Et bredt flertal af Folketingets partier har netop indgået en aftale bestående af en række initiativer, der skal styrke praksisfagligheden i folkeskolen. Aftalen indebærer blandt andet, at:

  • eleverne får bedre mulighed for at tage mere erhvervspraktik.
  • det bliver obligatorisk for elever i 7. og 8. klasse at have håndværk/design, musik, billedkunst eller madkundskab.
  • der bliver igangsat et udviklingsprojekt, som skal understøtte flere og bedre praksisfaglige forløb i folkeskolen.

Uddannelses- og integrationschef Jannik Bay:

”Jeg må kvittere for, at et bredt flertal i Folketinget nu arbejder for at styrke praksisfagligheden i folkeskolen. Alt for få unge vælger i dag en erhvervsuddannelse, og den udfordring må og skal håndteres. En central del af løsningen ligger her i udskolingen.

Initiativerne kan ikke stå alene, men de indeholder flere vigtige elementer. De sender et stærkt signal til skolerne om, at de skal opprioritere det praktiske element i undervisningen. Det har der været brug for. Det aftalte udviklingsprojekt har også det helt rette fokus og indeholder flere gode elementer. Men de 3 mio. kr., der er afsat til projektet, er langt fra tilstrækkeligt.

Der er derfor behov for opfølgende tiltag. Alle elever skal have styrket deres praktiske kompetencer i folkeskolen. Og vi skal gøre mere for at sikre, at flere unge får øjnene op for de gode muligheder, en erhvervsuddannelse tilbyder. Det bliver der brug for på fremtidens arbejdsmarked.

Derfor er det også positivt, at aftalen lægger op til yderligere initiativer. Jeg ser særligt frem til regeringens bebudede udspil om en erhvervsuddannelsespakke til efteråret. Den indeholder forhåbentligt flere ambitiøse tiltag for en styrket praksisfaglighed i folkeskolen – herunder også en grundlæggende ny tilgang til 10. klasse.”

Mere viden

Link til nyhed hos Undervisningsministeriet

Uddannelse
12. juni 2018
KONTAKT
Uddannelses- og integrationschef
Jannik Bay
33 38 92 06
jab@da.dk
LÆS MERE
Mere viden