Løn som ledelsesværktøj mangler i nye anbefalinger fra ledelseskommissionen

De i alt 28 anbefalinger til god ledelse i det offentlige er et nødvendigt bidrag fra Ledelseskommissionen, men der mangler fokus på lokal løndannelse

I dag har Ledelseskommissionen offentliggjort 28 anbefalinger om god ledelse i det offentlige. Kommissionen peger bl.a. på to centrale områder, hvor der skal ske forandringer:

  • De faglige organisationer skal bidrage til, at aftaler og dialog i samarbejdssystemet primært handler om at skabe værdi for borgerne.
  • De faglige organisationer skal bidrage til at modernisere og forenkle overenskomster og arbejdstidsregler for derved at muliggøre en lokalt forankret, tværfaglig, fleksibel og effektiv tilrettelæggelse af arbejdet til gavn for borgerne.

Adm. direktør Jacob Holbraad:

”De 28 anbefalinger som Ledelseskommissionen leverer er et nødvendigt bidrag, der kan styrke den offentlige sektor.

Kommissionen peger blandt andet på to for os helt centrale områder. Samarbejdssystemet skal skabe værdi for borgerne. Og overenskomster og arbejdstidsregler skal være enklere og mere moderne.

Mangel på lokal løndannelse er stadig en akilleshæl for den offentlige sektor, og jeg havde gerne set, at Ledelseskommissionen også havde fokuseret på, hvordan løn bliver et aktivt ledelsesværktøj i den offentlige sektor - ganske som det er det på den private del af arbejdsmarkedet.”

Arbejdsmarked
11. juni 2018
KONTAKT
Adm. direktør
Jacob Holbraad
33 38 93 00
jah@da.dk