Lønforskel er mindsket, men der er stadig plads til forbedringer

En ny rapport fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) viser, at forskellen mellem kvinder og mænds løn er mindsket. Det er godt nyt, men der er stadig plads til forbedring. Kvinders timetal bør øges, og flere kvinder skal søge mod tekniske fag på det private arbejdsmarked.

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) har udgivet en ny rapport om lønforholdene på det danske arbejdsmarked. Den nye rapport viser bl.a., at:

  • Forskellen mellem kvinder og mænds løn er 10-15 pct. i 2016.
  • Forskellen er reduceret med 25-30 pct. siden 2007, bl.a. fordi arbejdsmarkedet er mindre kønsopdelt.
  • Hovedparten af lønforskellen skyldes, at kvinder og mænd arbejder i forskellige job.
  • 43 pct. af kvinderne er ansat på nedsat tid. For mænd er tallet 25 pct.

Chefkonsulent Martin Laurberg:

”Det er en god nyhed, at forskellen mellem kvinder og mænds løn er reduceret. Der er tale om en markant forbedring på relativt kort tid. En væsentlig forklaring er, at arbejdsmarkedet i dag er mindre opdelt end tidligere.

Der er imidlertid stadig grund til at se på de to mest afgørende årsager til, at mænd gennemsnitligt tjener mere end kvinder.

For det første vælger mange kvinder at arbejde på nedsat tid. Det giver en lavere indtjening, og for samfundet giver det samtidig et lavere arbejdsudbud.

For det andet vil det være godt, hvis kvinder i højere grad begynder at søge i retning af tekniske fag på det private arbejdsmarked, når de træffer deres uddannelses- og erhvervsvalg.”

Arbejdsmarked
31. maj 2018
KONTAKT
Chefkonsulent
Martin Laurberg
33389404
mrl@da.dk