Dansk Arbejdsgiverforening har den 19. april 2018 svaret Styrelsen for IT og Læring i sagen om

Høringssvar om udkast til bekendtgørelsen vedrører krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser m.fl.

DA har gennem VEU-rådet og fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) modtaget høring om udkast til bekendtgørelsen vedrører krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser m.fl.

Udkastet til bekendtgørelse omfatter en opdatering af eksisterende bekendtgørelser bl.a. foranlediget af, at de studieadministrative løsninger også vil omfatte AMU. Ændringerne i udkastet har overvejende karakter af tekniske og redaktionelle opdateringer. Til disse har DA ingen konkrete bemærkninger.

DA har en naturlig forventning om, at data om borgere og virksomheder behandles med fornødent hensyn til fortrolighed. I forhold til den generelle drift af de studieadministrative systemer mener DA, at det er afgørende, at der sikres stabile dataleverancer til ministeriet, der kan understøtte VEU- og EUD-området med retvisende data for skolernes aktiviteter.

DA lægger desuden vægt på, at kravene til studieadministrative systemer ikke forøger barrieren for, at nye offentlige eller private udbydere engagerer sig i AMU. Af trepartsaftalen fra oktober 2017 fremgår det, at regeringen og arbejdsmarkeds parter er enige om, at det skal være lettere at blive AMU-udbyder.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Chefkonsulent
Rasmus Enemark
33 38 92 08
rae@da.dk
Publiceret:
7. maj 2018