Dansk Arbejdsgiverforening har den 16. april 2018 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om

Høringsvar til udkast til bekendtgørelse om puljen til sporskifte

DA takker for at være blevet hørt i forbindelse med udkast til bekendtgørelse om puljen til sporskifte, som DA har følgende bemærkninger til.

DA mener ikke, at det er i overensstemmelse med trepartsaftalen, at målgruppen for puljen udvides til også at omfatte brancher med nedslidningstruede jobgrupper. Dette er heller ikke foreneligt med målgruppen for den gamle spor-skifteordning, som alene var medarbejdere i nedslidningstruede brancher.

Herudover vil DA gerne bede om ministeriets overvejelser i forhold til at fastlægge, at vejledning og afklaring højst må udgøre fem dage af sporskiftefor-løbet, og praktik i en anden virksomhed højst må udgøre fire uger eller halvdelen af hele sporskiftepakken. Disse bestemmelser fremgår nemlig ikke af aftaleteksten.

DA står naturligvis til rådighed, hvis der er behov for en uddybning af ovenstående bemærkninger.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Chefkonsulent
Alex Hooshiar
33 38 93 73
aho@da.dk
Publiceret:
7. maj 2018