Dansk Arbejdsgiverforening har den 26. april 2018 svaret Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i sagen om

Høringssvar om del 3 af frikommuneforsøg II

Høringssvaret i PDF

Resumé

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 21. marts 2018 sendt et udkast til bekendtgørelse, som udmønter forsøg under frikommuneforsøg II.

Konkret er der tale om de elementer, som indgår i 3. ansøgningsrunde af frikommuneforsøg II.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
26. april 2018