Alt for vidtgående krav fra EU-Kommissionen om whistleblower-ordning

Forslag fra Kommissionen er for vidtgående, for uklart og vil være en administrativ byrde for mindre virksomheder

EU-Kommissionen har i dag fremsat forslag om et direktiv om whistleblowerordninger i private virksomheder med mindst 50 ansatte eller mere end 10 mio. euro i årlig omsætning.

Finansielle og alle offentlige myndigheder og organer er også omfattet.

Ordningerne skal sikre personer (ansatte og forretningsforbindelser) mod repressalier, når de oplyser om mistanke om overtrædelser med forbindelse til en bred vifte af EU-lovgivning, f.eks. finansområdet, transportsikkerhed, produktsikkerhed, forbrugerbeskyttelse og miljø m.v.

Ansættelsesretschef Flemming Dreesen:

”Forslaget er alt for vidtgående og for uklart. Forslaget lægger f.eks. op til en beskyttelse af 3. parter som f.eks. leverandører, hvilket ikke giver nogen mening. For en mindre virksomhed vil en sådan ordning være tung og besværlig at administrere.

Det er klart, at ulovligheder i private som i offentlige virksomheder er uacceptable, men mange private virksomheder har allerede i dag et whistleblower-system. Og vi har allerede i dag en beskyttelse af ansatte, både i lovgivningen og i overenskomsterne, hvis de står frem og melder om ulovligheder hos deres arbejdsgiver. Også derfor er forslaget et fejlskud.”

Personale og administration
23. april 2018
KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk