Dyr overenskomstaftale

Det er positivt, at der er indgået en aftale, der afværger en storkonflikt, men aftalen er dyr.

Der er netop indgået forlig på det statslige område, hvilket betyder, at der nu er aftaler på alle de tre offentlige overenskomstområder.

Adm. direktør Jacob Holbraad:

”Jeg er tilfreds med, at der nu er indgået overenskomstaftaler på det offentlige arbejdsmarked. Alternativet - en konflikt - er meget dyr for hele det danske samfund og de danske virksomheder.

Jeg noterer mig dog også, at det blev en dyr aftale. Den aftalte lønstigning på 8,1 pct. over tre år er markant højere end lønstigningen i de private overenskomster. Det risikerer på sigt at være med til at udhule den danske konkurrenceevne med tab af vækst og danske arbejdspladser.”

Arbejdsmarked
28. april 2018
KONTAKT
Adm. direktør
Jacob Holbraad
33 38 93 00
jah@da.dk