Dansk Arbejdsgiverforening har den 13. april 2018 svaret Udlændinge- og Integrationsministeriet i sagen om

Høringssvar om forslag til lov om ændring af udlændingeloven (integrationskrav til ægtefællesammenføring)

DA har modtaget forslag fremsat af udlændinge- og integrationsministeren til lov om ændring af udlændingeloven, som bl.a. indfører integrationskrav i stedet for tilknytningskrav ved ægtefællesammenføring.

På baggrund af en afgørelse (”Biao”) fra Menneskerettighedsdomstolen ophævede Folketinget den såkaldte 26-årsregel i maj 2017. 26-årsreglen betød, at der i forbindelse med ægtefællesammenføring ikke skulle stilles særlige krav til ægtefællernes samlede tilknytning til Danmark, hvis den herboende ægtefælle havde været dansk statsborger i 26 år eller havde opholdt sig lovligt i Danmark i 26 år.

Folketinget indførte i stedet en ny opholdsordning, som betød, at udlandsdanskere, der er tilbudt stilling efter positivlisten eller beløbsordningen, kan få deres udenlandske familie med til Danmark på samme vilkår som udenlandske arbejdstagere, der er omfattet af de samme beskæftigelsesrettede erhvervsordninger.

Samtidig blev det aftalt, at den nye opholdsordning kun skulle gælde frem til juli 2018. Det skyldtes fornuftigvis, at partierne bag aftalen ville finde en anden måde at løse ægtefællesamføringskravene på end ved at koble dem til de beskæftigelsesrettede erhvervsordninger.

På baggrund af en politisk aftale i februar 2018 foreslår udlændinge- og integrationsministeren med dette lovforslag at afskaffe tilknytningskravet og erstatte det med et nyt integrationskrav.

Det betyder, at der ikke længere skal foretages en vurdering af, om ægtefællernes samlede tilknytning til Danmark er større eller mindre end til et andet land. I stedet skal det vurderes, om ægtefællernes samlede opfyldelse af en række integrationsrelevante betingelser giver mulighed for en vellykket integra-tion af ægtefællerne i Danmark.

De integrationsrelevante betingelser betyder, at ægtefællesammenføring kun gives, hvis den herboende og ansøgeren samlet set opfylder fire ud af seks krav til sprogkundskaber, erhvervserfaring og uddannelse.

DA kan støtte forslaget om at indføre integrationskrav til ægtefællesammenføring.

Det skyldes, at forslaget er forudsætningen for, at den meget uhensigtsmæssige kobling af krav til medfølgende familie til udlandsdanskere med erhvervsordningerne ophæves til juli 2018. Erhvervsordningerne omhandler beskæftigelses-rettede adgangsregler for udenlandsk arbejdskraft til Danmark og bør ikke blandes sammen med generelle integrationskrav for medfølgende familie til udlandsdanskere.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jens Troldborg
33 38 94 30
jet@da.dk
Publiceret:
16. april 2018