Seksuel chikane må aldrig være et tabu

Dialog, og endnu mere brug af de regler og samarbejdsordninger, der er i dag, er det bedste våben mod sexchikane. Ikke nye regler.

I dag kl. 9 starter en åben høring om seksuel chikane i Egtved Pakhus, hvor Dansk Arbejdsgiverforening og en række andre organisationer og politikere deltager.

Formålet er at høre om erfaringerne med at forebygge og håndtere seksuel chikane og drøfte eventuelle nye tiltag på området.

Viceadministrerende direktør Pernille Knudsen:

”Seksuel chikane må aldrig være et tabu på en arbejdsplads. Hvis der er problemer, skal de naturligvis frem i lyset, og det er helt afgørende, at alle tør tale om det det.

Vi har nemlig allerede i dag gode regler og retningslinjer på arbejdspladserne, der sammen med samarbejdsudvalg, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljøudvalg kan forebygge og håndtere seksuel chikane. De muligheder vi har i dag skal bruges, og de skal bruges meget mere. Og oplever man sexchikane på sin arbejdsplads, skal det være krystalklart, hvad man bør gøre, og hvem man skal gå til.

Men alle de gode muligheder kan jo ikke bruges, hvis ikke vi tør tale om tingene. Derfor skal vi først og fremmest øge dialogen. Det er vejen frem. Flere love og regler vil ikke hjælpe, måske tværtimod. Ved at blande regler ind i debatten, fjerner vi fokus fra det væsentlige, som netop er at bryde tabuet og fremme dialogen. Alle bør tage et ansvar her.

Virksomhederne har allerede en klar pligt efter arbejdsmiljølovgivningen til at forebygge seksuel chikane. Og de har en klar handlepligt, når de bliver gjort opmærksom på chikane.”

Mere viden

Program for høringen: https://um.easysignup.com/images/descriptions/12665/Program_for_hringen_PDF.pdf

Arbejdsmiljø
9. april 2018
KONTAKT
Viceadministrerende direktør
Pernille Knudsen
33 38 92 82
pkn@da.dk
LÆS MERE
Mere viden