Stress er et samfundsproblem - arbejde er en del af løsningen

Nye tal fra Den Nationale Sundhedsprofil viser, at følelsen af stress er stigende for næsten alle danskere. Personer i beskæftigelse er fortsat en af de grupper, hvor færrest oplever stress.

De nyeste tal fra Den Nationale Sundhedsprofil er offentliggjort. Det er tredje gang Den Nationale Sundhedsprofil stiller skarpt på danskernes trivsel på forskellige områder.

Undersøgelsen viser bl.a.:

  • Andelen af danskere, der giver udtryk for et højt stressniveau, er stigende - uanset om man er studerende, i job, ledig eller på efterløn.
  • Folk i beskæftigelse er blandt de grupper i undersøgelsen, der er mindst stressede. Kun folk på efterløn er mindre stressede end folk i arbejde.

Arbejdsmiljøchef Christina Sode Haslund:

”Tallene er bekymrende, men de viser klart - i modsætning til hvad vi ellers tit hører - at danskere i beskæftigelse er blandt de mindst stressede i Danmark. En tilknytning til arbejdsmarkedet er altså stadig det bedste værn mod at blive ramt af stress.

Danske virksomheder gør allerede en stor indsats. De arbejder systematisk med at forebygge og undgå stress på arbejdspladsen. Det sker blandt andet via samarbejdsudvalg, arbejdsmiljøudvalg og arbejdspladsvurderinger. F.eks. har hver anden virksomhed en stresspolitik.

Virksomhederne kan ikke løse den samfundsudfordring - som det her reelt er - alene. Det handler nemlig ikke om arbejdet, men om indretningen af vores samfund. Vi skal helt grundlæggende spørge os selv, hvad det er for et samfund, som vi ønsker for os selv og for de kommende generationer.”

Arbejdsmiljø
6. marts 2018
KONTAKT
Arbejdsmiljøchef
Christina Sode Haslund
33 38 94 82
csh@da.dk
LINKS
Link til undersøgelsen