Lille skridt mod flaskehalsproblemer

Forligskredsen bag beskæftigelsesreformen har den 9. november 2017 aftalt en række initiativer til at bekæmpe mangel på medarbejdere.

Initiativerne er:

  • Styrket indsats for ledige, der mangler basale læse-, skrive- og regnefærdigheder.
  • Opkvalificere ledige til job på mangelområder.
  • Styrke jobcentrenes service over for virksomheder, der mangler arbejdskraft.
  • Et etårigt forsøg med styrkelse af voksenlærlingeordningen, så flere ufaglærte ledige kan blive faglærte.

Underdirektør Erik Simonsen:

”Det er glædeligt, at politikerne nu tager fat på at løse problemerne med mangel på medarbejdere.

De konkrete løsninger er kun et første lille skridt til at løse et af Danmarks største problemer.

Manglen på arbejdskraft findes udbredt på hele arbejdsmarkedet. Vi ser derfor frem til langt flere initiativer, som får flere danskere og udlændinge til at tage de mange job, som virksomhederne har brug for at få besat.

Opkvalificering af ledige kan være fornuftigt, men det skal ske gennem korte jobrettede forløb og ikke lange uddannelser. Det er positivt, at jobcentrene skal styrke indsatsen over for virksomheder, som mangler medarbejdere.”

Mere viden

Initiativer ti at bekæmpe mangel på medarbejdere

Arbejdsmarked
10. november 2017
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LÆS MERE
Mere viden