Fald i ledighed afspejler at virksomhederne mangler medarbejdere

Nye tal viser, at ledigheden i august faldt med 2.600 fuldtidspersoner til 118.800 personer, hvilket svarer til en ledighedsprocent på 4,4. Faldet i ledigheden understreger, at virksomhederne får sværere og sværere ved at finde kvalificerede medarbejdere.

Overordnet set er ledigheden siden 2013 faldet med ca. 50.000 personer samtidig med at beskæftigelsen i samme periode er steget med ca. 150.000.

Chefkonsulent Jens Troldborg:

”Virksomhederne oplever i stigende grad, at de ikke kan finde kvalificerede medarbejdere. I en lang række kommuner og i specifikke brancher har vi i lang tid haft en situation, hvor der reelt er fuld beskæftigelse og ingen ledighed.

Det er afgørende, at der fra politisk hold gøres mere for at afhjælpe det stigende antal virksomheder, der har svært ved at finde medarbejdere. Hvis ikke det sker, så er der stor risiko for, at vi ikke kan fortsætte den meget positive udvikling, der har været på arbejdsmarkedet de seneste fem år. I stedet vil vi se en tendens mod en generel og endnu mere omfattende mangel på arbejdskraft.

DA har sammen med Beskæftigelsesrådet foreslået en pakke med en række konkrete initiativer til at bekæmpe mangel på kvalificeret arbejdskraft, bl.a. en skærpet indsats mod dimittendledighed og målrettet opkvalificering af ledige.”

Mere viden

Link til tal for arbejdsløsheden hos Danmarks Statistik

Link til pakke for Beskæftigelsesrådet med initiativer mod mangel på kvalificeret arbejdskraft

Arbejdsmarked
12. oktober 2017
KONTAKT
Chefkonsulent
Jens Troldborg
33 38 94 30
jet@da.dk
LÆS MERE
Mere viden