Vismændene påpeger mangel på arbejdskraft

Vismandsrapporten peger på mangel på arbejdskraft og fremhæver kvalificerede udlændinge som en løsning. Det er også glædeligt, at vismændene slår fast, at arbejdsmarkedsreformer virker.

Det Økonomiske Råd (DØR, eller populært vismændene) har netop udsendt deres rapport for dansk økonomi, efterår 2017. Rapporten indeholder blandt andet:

  • Konjunkturanalyse, der viser dansk vækst og øget efterspørgsel efter arbejdskraft.
  • En opgørelse over udviklingen af langvarigt offentligt forsørgede, der konkluderer, at reformer har haft en positiv effekt.

Direktør Fini Beilin:

”Ifølge Vismændene mangler de danske virksomheder kvalificerede medarbejdere. Det er jeg helt enig i. Jeg vil endda gå skridtet videre og kalde manglen på kvalificeret arbejdskraft for vores største og vigtigste problem i Danmark lige nu.

Vismændene konstaterer, at når vi endnu ikke har oplevet en endnu større mangelsituation, er det i høj grad pga. kvalificerede udlændinge. Hvis jeg skal være lidt højtidelig, kan man sige, at de har reddet dansk økonomi. Derfor er det en oplagt kilde, vi bør gøre endnu nemmere at bruge fremover. Her tænker jeg særligt på at gøre det lettere at rekruttere specialister fra lande uden for EU. Et andet vigtigt bidrag vil være at forbedre den kommunale beskæftigelsesindsats.

Mens flere udenlandske medarbejdere og en bedre beskæftigelsesindsats især kan hjælpe os på kort sigt, skal vi på langt sigt sikre, at det kan betale sig at arbejde. Derfor er det glædeligt, at vismændene slår fast, at arbejdsmarkedsreformerne har virket. Blandt andet ved at øge den økonomisk gevinst af at tage et job. Det spor bør vi fortsætte af. Ikke blot for at forhindre, at ledige bliver parkeret på et sidespor, men også for at give et bidrag til at afhjælpe den mangel på arbejdskraft, der truer den danske vækst.”

Arbejdsmarked
10. oktober 2017
KONTAKT
Direktør
Fini Beilin
33 38 93 51
fib@da.dk