Optimistiske Juncker vil sætte sejl og udnytte EU’s medvind

Kommissionsformand Jean-Claude Juncker tog i dag temperaturen på det europæiske samarbejde og fremlagde sine visioner for EU. Det var en optimistisk Juncker, der generelt ønskede at styrke og forsimple det europæiske samarbejde, og som ikke dvælede ved Brexit og tidligere tiders kriser. På visse områder, f.eks. i forhold til den sociale søjle, bevæger Juncker sig dog på grænsen af, hvad EU skal beskæftige sig med

Europapolitisk chef Christiane Mißlbeck-Winberg:

“Efter Brexit og en turbulent periode er EU igen i medvind. Det pegede Juncker på i sin State of the European Union. Den medvind skal udnyttes, og vi skal turde være ambitiøse.

Det var godt at høre, at Kommissionen ønsker at sætte en positiv dagsorden og sikre reformer, der kan holde gang i hjulene og skabe vækst og arbejdspladser på tværs af hele EU. Det er præcist den slags initiativer, Europa lige nu har brug for.

I talen fik vi præsenteret Kommissionens forslag til en ny såkaldt ’europæisk arbejdsmarkedsmyndighed’. Det er endnu usikkert, præcist hvad der ligger i forslaget, men en del af forslaget går ud på at styrke myndighedssamarbejde på tværs af landegrænser, og det kan vi kun byde velkommen. Forslaget må selvfølgelig ikke indebære, at myndighedsansvaret og kontrol flyttes fra nationalt niveau til Europa-Kommissionen. Men alt afhænger af udformningen af forslaget og gennemførelsen i praksis, og vi vil derfor følge forslaget nøje.

Juncker pegede dog også på initiativer, der ville sende EU i den forkerte retning – blandt andet med sin opfordring til, at alle medlemslande bør vedtage den sociale søjle senest til november i år. Vi har sagt det før, og vi siger det gerne igen: den sociale søjle er ikke løsningen på Europas udfordringer. Og vi risikerer, at den på sigt vil underminere den danske model, som har givet os det fleksible og trygge danske arbejdsmarked, vi har i dag.

Nærhedsprincippet skal respekteres, og det var derfor også glædeligt at høre, at Juncker endnu en gang understregede dets vigtighed. Men en ting er ord, en anden ting er handling, og flere initiativer i Junckers tale balancerer lige på grænsen af, hvad EU skal beskæftige sig med.

Der er behov for et EU, der understøtter og hjælper de enkelte lande med at udvikle sunde og fleksible arbejdsmarkeder. Et EU, der tør gå foran og pege på den praksis, der virker. Men ikke et EU, der går ind og detailregulerer arbejdsmarkedspolitikken. Det arbejde ligger bedst tæt på virkeligheden – tæt på borgerne og tæt på virksomhederne.”

Mere viden

Jean Claude-Junckers State of the Union Address 2017

EU og internationalt
13. september 2017
KONTAKT
Europapolitisk chef
Christiane Mißlbeck-Winberg
33 38 92 40
cmw@da.dk
LÆS MERE
Mere viden