Ekspertudvalg bør nytænke arbejdsmiljøindsatsen

DA mener, at regeringens nye ekspertudvalg bør sikre et mere målrettet tilsyn med arbejdsmiljøet. Arbejdstilsynet skal fokusere på de få virksomheder med problemerne, og ikke de mange, der har et godt arbejdsmiljø.

Centerleder ved Center for Offentlig Innovation Pia Gjellerup skal stå i spidsen for ekspertudvalget, der derudover kommer til at bestå af Lene Falgaard Eplov, forskningsoverlæge på Psykiatrisk Center København, Region Hovedstaden Psykiatri, Kåre Christensen, senior arbejdsmiljøchef i NCC, Henrik Kolstad, professor, overlæge på Arbejdsmedicinsk Klinik og Per Tybjerg Aldrich, markeds- og projektchef hos NIRAS JOBLIFE. Derudover består udvalget af fire repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter henholdsvis (DA, KL, LO og FTF).

Ekspertudvalget skal gentænke hele arbejdsmiljøindsatsen.

Udvalget forventes at offentliggøre sine anbefalinger medio 2018.

Arbejdsmiljøchef Christina Sode Haslund:

”Et ekspertudvalg, der grundigt ser indsatsen med arbejdsmiljøet efter i sømmene, er en rigtig god idé. Det hilser DA velkommen.

DA har længe efterspurgt en mere målrettet, effektiv og vidensbaseret arbejdsmiljøindsats, så vi får mest mulig arbejdsmiljø for vores skattekroner.

Især Arbejdstilsynet bør være i ekspertudvalgets søgelys.

Vi har behov for et Arbejdstilsyn, der i langt højere grad fokuserer på de virksomheder, der ikke kan eller vil et godt arbejdsmiljø – fremfor at sprede sig ud over samtlige danske virksomheder.

Vi har behov for en tilsynsindsats, der fokuserer på reelle arbejdsmiljøudfordringer – fremfor skrivebordsarbejde.

Og vi har behov for en tilsynsindsats, der bygger på viden om, hvad der virker – og ikke fægter i blinde.

Her kan ekspertudvalget give et stort bidrag.

DA ser derfor frem til at trække i arbejdstøjet – og bidrage til at få skabt en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats, der understøtter det allerede gode arbejdsmiljø, som vi ser på de mange private, organiserede virksomheder fremfor at overdynge dem med unødige byrder i forsøget på at fange de få.”

Mere viden

Beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse og udvalgets kommissorium

Arbejdsmiljø
5. juli 2017
KONTAKT
Chefkonsulent, Advokat (L)
Elisabeth la Cour
33 38 94 96
elc@da.dk
LÆS MERE
Mere viden