Rapport: Ældre og Arbejdsmarkedet

Rapporten i PDF

Indhold

Kap. 1: Den aldrende befolkning

Kap. 2: Ældres arbejdsmarkedstilknytning

Kap. 3: Ældre ledige

Kap. 4: Ældres veje ud af arbejdsmarkedet

Litteraturliste

Resumé

DA-forslag

Danskerne bliver meget ældre, end det var forudset for blot få år siden. Danskerne vil derfor være markant flere år på folkepension end forudset både i forbindelse med velfærdsforliget i 2006 og tilbagetrækningsforliget i 2011.

Over 60-årige klarer sig godt på arbejdsmarkedet. Reformen af efterlønsordningen er en stor succes, og den højere efterlønsalder løfter beskæftigelsen markant.

Ældres helbred er godt, de er tilfredse med arbejdslivet, og meget få over 50 år er ledige.

På den baggrund er der al mulig grund til at tage initiativer, der kan øge beskæftigelsen blandt ældre yderligere. DA foreslår derfor:

  1. Folkepensionsalderen bør øges hurtigere end planlagt, fordi antallet af år på folkepension langt overstiger det politiske mål om 14,5 år i gennemsnit, og fordi levealderen stiger så hurtigt, at den nuværende regulering ikke kan indfri målet i dette århundrede.
  2. Der skal gøres en større indsats for, at de, der allerede er gået på pension, men som gerne vil arbejde helt eller delvist, kan komme i kontakt med virksomheder, som har brug for medarbejdere. Det kan f.eks. ske via en digital platform, som kan være en del af jobcentrene eller varetages af private aktører.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
Publiceret:
7. august 2018