Overenskomsterne stemt hjem

Samtlige arbejdsgivere og et flertal af lønmodtagerne har godkendt overenskomsterne for 2017. Det giver et godt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem arbejdsgivere og lønmodtagere.

DA’s bestyrelse har i dag enstemmigt godkendt de nye overenskomster, der løber fra 2017-2020.

Ligeledes har knap 57 pct. af LO’s medlemmer stemt ja.

Adm. direktør Jacob Holbraad:

”Det er meget glædeligt, at overenskomsterne nu er i hus. Arbejdsmarkedets parter har dermed endnu en gang taget et stort ansvar for at sikre et velfungerende arbejdsmarked til gavn for Danmark og danskerne.

Vi har nu fået overenskomster med en passende balance: Vi øger fleksibiliteten for virksomhederne. Vi styrker efteruddannelsen, så den svarer til behovet på fremtidens arbejdsmarked. Og vi tilgodeser familierne, så de bedre kan få hverdagen til at hænge sammen

Jeg lægger også vægt på den treårige horisont, som vi alle nu kan planlægge efter. Den stabilitet og forudsigelighed er et vigtigt våben for virksomhederne i den daglige konkurrence med udlandet. Den vil bidrage til øget vækst og flere arbejdspladser.

Endeligt vil jeg gerne kvittere for nogle konstruktive forhandlinger med fagbevægelsen. Det giver et godt grundlag for det fremtidige samarbejde.”

Personale og administration
20. april 2017
KONTAKT
Adm. direktør
Jacob Holbraad
33 38 93 00
jah@da.dk