Opinion

Opinion er et kort elektronisk nyhedsbrev til opinionsdannere, journalister og andre interesserede og kan bedst sammenlignes med en udvidet pressemeddelelse.

Opinion udtrykker DA’s holdning og beskriver fakta i begivenheden. Opinion udsendes ved alle større politiske begivenheder på DA’s virkefelt.

Det er muligt at abonnere på Opinion.