Arbejdsgivernes overordnede mål og fokuspunkter i LBR

Med det nye beskæftigelsessystem, hvor AF og kommunerne flytter sammen i lokale jobcentre, er der sat en ny dagsorden for den lokale beskæftigelsespolitiske indsats.

Den nye dagsorden drejer sig om følgende:

  • At jobcentrene holder fokus på at betjene det ordinære arbejdsmarked og tilrettelægger i tilknytning hertil indsatsen for grupper på kanten af arbejdsmarkedet
  • At jobcentrene kommer til at fungere som en helhed, hvor det er den beskæftigelsespolitiske tænkning, der præger indsatsen over for alle målgrupper
  • At jobcentrene moderniserer dialogen med virksomhederne og derved får løftet serviceniveauet i forhold til virksomhederne
  • At jobcentrene får en høj profil i indsatsen for at integrere flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet

I tilknytning til hvert jobcenter nedsætter kommunen et lokalt beskæftigelsesråd (LBR), der bl.a. har til opgave at overvåge den samlede indsats i jobcentret samt at rådgive de ansvarlige for indsatsen om tiltag til forbedringer.

LBR skal involveres aktivt i udarbejdelsen af den årlige beskæftigelsesplan, informeres løbende om jobcentrets indsats og spille en aktiv rolle i forbindelse med den årlige drøftelse af resultater og effekter af jobcentrets indsats (resultatrevisionen).

Beskæftigelsesplanen tager afsæt i en årlig udmelding fra beskæftigelsesministeren af beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål.

Der er to overordnede mål for arbejdsgivernes indsats i LBR:

  • At ledige i arbejdsstyrken og andre arbejdsmarkedsparate ydelsesmodtagere kommer i beskæftigelse så hurtigt som muligt
  • At flere modtagere af overførelsesindkomst gøres parate til arbejdsmarkedet
LÆS MERE
Argumen­tpapirer til beskæf­tigelsesplan 2011LBR-oplæg om arbejdsgi­verpunkter i beskæftig­elsesplan 2011DA og LO's priorit­eringer for 2011Anbefalinger til det lokale beskæfti­gelsesråd