Specialistviden og tværgående opgaver

Jobcentre skal som udgangspunkt selv kunne løse alle opgaver for ledige og jobsøgende.

Der vil dog være en række situationer, hvor jobcentrene vil have behov for at trække på specialistviden. Det er beskæftigelsesregionerne, der skal sikre, at den nødvendige specialistviden stilles til rådighed for jobcentrene i form af specialistfunktioner.

Pr. 1. januar 2007 vil der blive etableret følgende specialistfunktioner:

 • Integration – forankret i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland
 • Handicapområdet – forankret i Beskæftigelsesregion Syddanmark
 • International jobformidling - forankret i Beskæftigelsesregion Midtjylland
 • Ligestillingsområdet - forankret i Beskæftigelsesregion Nordjylland

Foruden de to hovedopgaver - overvågningen af det regionale arbejdsmarked/ flaskehalsindsatsen og sikring af resultater og effekter af den lokale indsats - og specialistopgaverne varetager beskæftigelsesregionen og RBR følgende tværgående opgave, som mest hensigtsmæssigt løses på tværs af jobcentergrænserne i regionen:

 • Større virksomhedslukninger
 • Arbejdsfordelingsordninger
 • Uddannelses- og erhvervsvejledning
 • Løntilskud/merbeskæftigelse
 • Handicappede
 • Østeuropæiske EU-lande (Østaftalen)
 • Ikke EU/EØS-lande
 • Samfundstjeneste