Resultater og effekter af den lokale beskæftigelsesindsats

RBR skal medvirke til at sikre resultater og effekter af den lokale beskæftigelsesindsats.

Resultatet af denne overvågning præsenteres i en årlig analyserapport, som udarbejdes på grundlag af den årlige resultatrevision, som de ansvarlige for den lokale beskæftigelsesindsats i jobcentrene - kommune og stat – udarbejder.

Analyserapporten skal bl.a. indeholde:

  • Resultater og effekter af jobcentrets indsats
  • Udgifter til indsatsen for de målgrupper, som er omfattet af jobcentrets indsats, herunder oplysninger om de besparelser, der vil kunne opnås ved en mere effektiv indsats
  • En vurdering og anbefaling af områder, hvor der - med afsæt i de to første punkter – er behov for en mere effektiv beskæftigelsesindsats