Overenskomster og arbejdsforhold

Koordinering skaber ro på arbejdsmarkedet

DA koordinerer, når DA’s medlemsorganisationer forhandler overenskomster på plads, der giver virksomhederne mulighed for at styrke konkurrenceevnen og sikre fredspligten og dermed roen på det private arbejdsmarked.

Rammerne for løn- og ansættelsesvilkår sker bedst gennem forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter, der kender de behov, virksomhederne og medarbejderne har.

Området omfatter også varetagelsen af de private arbejdsgiveres fælles politiske interesser i forhold, der har med arbejdsmiljø at gøre.

Området arbejder desuden med ansættelsesret og arbejdsret – herunder overenskomstrelaterede spørgsmål om f.eks. arbejdstid, sygeløn og pension.

Som led i konflikthåndteringen bistår DA medlemsorganisationernes virksomheder i arbejdsretlige sager. Det vil sige, at DA i Arbejdsretten eller ved fællesmøder repræsenterer den virksomhed, der f.eks. rammes af en arbejdsnedlæggelse, eller hvis overenskomsten bliver brudt på anden vis.

Samarbejdsspørgsmål i relation til Samarbejdsaftalen hører under Overenskomstkoordinering, ansættelses- og EU-ret.

LINKS
ArbejdsrettenSamarbej­ds-nævnet