Direktion i DA

Det overordnede ansvar for DA varetages af DA’s direktion.

Direktionen og DA’s formand har ansvaret for DA’s politiske virke ud fra de beslutninger, der er truffet i bestyrelsen og forretningsudvalget.

Ønsker pressen en kommentar fra direktionen er det nemmest, hvis man træffer en aftale med kommunikationschef Lea Juel Henriksen.


DA’s direktion udgøres af adm. direktør Jacob Holbraad, viceadm. direktør Pernille Knudsen og direktør Fini Beilin. Kontakt hertil kan også ske via sekretariats- og økonomichef Steffen Egebjerg.

KONTAKT
Chefsekretær
Jette L. Andersen
33 38 92 79
jla@da.dk
Publiceret:
20. november 2017