Nyt angreb på kompetente udlændinge

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti ønsker at lave endnu en begrænsning i virksomhedernes mulighed for at tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft.

En udlænding, der tjener mindst 408.000 kr. årligt, kan få ophold i Danmark efter beløbsordningen.

Hidtil har arbejdsgiveren kunnet indregne værdien af f.eks. fri bolig eller bil i det beløb, når arbejdsgiveren skal dokumentere over for myndighederne, at udlændingen tjener mindst 408.000 kr.

Det ønsker S, DF og SF nu at ændre, så det fremover kun er den rene løn, der tæller med i de 408.000 kr. og altså ikke værdien af f.eks. fri bolig.

Adm. direktør Jacob Holbraad:

”Det politiske flertal sender endnu engang et signal om, at højt kvalificerede udlændinge er et problem.

Det er komplet uforståeligt, at mennesker, der i meget høj grad bidrager til dansk velstand og velfærd, ikke bliver mere værdsat fra politisk hold.

Jeg ser det ene og alene som et politisk benspænd, fordi forslaget i praksis kun gør det mere besværligt og bureaukratisk for virksomhederne at tiltrække vigtig, højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

I gennemsnit betaler udlændinge, der er kommet hertil på en erhvervsordning, som f.eks. beløbsordningen, årligt 62.000 kr. mere til de offentlige kasser, end de trækker ud af dem.

Desuden sikrer de højt kvalificerede udlændinge, at danske virksomheder kan fastholde og udvikle produktion og beskæftigelse i Danmark.

Derfor prøver virksomhederne at gøre det nemt for deres udenlandske medarbejdere at komme her til landet. Det er langt lettere for virksomheden at finde og betale f.eks. en bolig, end det er for en udlænding, der slet ikke kender det danske boligmarked.

Hvorfor er det politiske flertal modstander af, at virksomhederne søger at hjælpe medarbejderne?

Behovet for kvalificerede medarbejdere er stigende. Når virksomhederne ikke kan få den nødvendige arbejdskraft i Danmark, er det langt bedre, at kvalificerede udlændinge kommer til Danmark, fremfor at virksomhederne flytter ud af landet for at opsøge de kvalificerede medarbejdere.”

Arbejdsmarked
22. februar 2017
KONTAKT
Adm. direktør
Jacob Holbraad
33 38 93 00
jah@da.dk
LINKS
LovforslagetAnalyse af gevinst ved erhvervs­ordninger