Befriende med reform

Befriende at et bredt flertal har vist mod til at gennemføre reformer, der kan skabe forudsætninger for vækst og velstand, mener DA

Regeringen, DF og R er nu enige om en tilbagetrækningsreform, der både skaber bedre holdbarhed for finansieringen af velfærdssamfundet og skaber forudsætninger for fornyet vækst i den private sektor.

Hovedindholdet i tilbagetrækningsreformen er:

  • Efterlønsordningen begrænses til tre år
  • Større modregning i efterlønnen for egne pensionsformuer
  • Fremrykning af Velfærdsaftalens indfasning af højere efterløns- og folkepensionsalder.

Adm. dir. Jørn Neergaard Larsen:

”Det er befriende, at et bredt flertal har sat sig ud over taktiske hensyn og er blevet enige om en tilbagetrækningsreform.

Uden en sådan reform, ville Danmark være fanget i lavvækstfælden. Med reformen har vi nu mulighed for at kæmpe os fri, inden fælden klapper.

Reformen vil i de kommende mange år hjælpe os dobbelt, da reformen både skaber en sundere offentlig økonomi og stopper drænet af den arbejdsstyrke, der er til rådighed for den private sektor.

Efterlønsordningen er en fejlkonstruktion, hvor man betaler sunde og raske mennesker for at holde op med at arbejde. Med de reformer, der nu er vedtaget, er skadevirkningerne blevet væsentligt begrænset.

Det er oplagt, at Danmark på linje med andre europæiske økonomier, står over for store udfordringer i de kommende årtier. Det mod, som et flertal af politikerne her har vist, lover godt for, at politikerne kan løfte fremtidens udfordringer. Det er igen muligt at tro på, at Danmark også i fremtiden kan være et af verdens bedste lande at bo, arbejde og drive virksomhed i.”

Arbejdsmarked
13. maj 2011
KONTAKT
LINKS
Aftaleteksten