AE-plan forudsætter arbejdstvang

Arbejderbevægelsens Erhvervsråds forsøg på at hjælpe S/SF med at finde 15 mia. kr. er en kombination af luftigt tankespind og arbejdstvang.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd fremlagde i Politiken den 13. marts et bud på, hvordan S/SF kan finde 15 mia. kr. efter, at fagbevægelsen og S/SF har opgivet tanken om at arbejde 12 minutter mere om dagen.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd mener f.eks., at det offentlige kan spare 4,5 mia. kr. ved, at færre arbejder på deltid, og flere vælger alene at holde 5 ugers ferie.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd mener desuden, at det er muligt at spare 2 mia. kr. ved at aktivere alle ledige efter 6 måneder i stedet for de 9 måneder, der gælder i dag.

Chefkonsulent Erik Simonsen:

”Store dele af Arbejderbevægelsens Erhvervsråds beregninger bygger på kviksand. Hensigtserklæringer om bl.a. bedre integration, seniorpolitik og synliggøre værdien af arbejde frem for efterløn, er end ikke fugle på taget. Tankerne er langt mere luftige.

Andre dele af Arbejderbevægelsens Erhvervsråds forslag vil alene fungere ved at tvinge danskere til at arbejde.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd foreslår, at virksomhederne skal pålægges en afgift, hvis de opretter deltidsstillinger. Prisen for fagbevægelsens manglende vilje til at reformere skatte- og overførselssystemet er altså, at danskerne ikke længere skal have lov til at vælge den arbejdstid, der passer dem bedst.

5. ferieuge kan allerede udbetales uden forhindringer, så forslaget fra fagbevægelsen giver intet.

Endelig vil hurtigere aktivering jo kun give penge i kassen, hvis ledige bliver sat til så ubehagelige aktiviteter, at de vil sige nej til tilbuddet, og i stedet finde et arbejde. Aktivering af denne karakter står i stærk modstrid med fagbevægelsens ønske om at åbne for langt mere uddannelsesaktivering. Sker det, så vil det alene medføre massive merudgifter for det offentlige.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråds tanker er usammenhængende og præget af en idé om, at afgifter og skatter på virksomhederne vil øge beskæftigelsen. Det eneste sted denne plan vil øge beskæftigelsen er uden for Danmarks grænser”.

Arbejdsmarked
14. marts 2011
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk