Samarbejde med A-kasser hjælper ikke flere ledige i job

Kun få resultatkrav er opfyldt

Københavns kommune har nu evalueret kommunens samarbejdsforsøg med a-kasserne 3F, FOA, Metal og TIB.

Forsøget har kørt i 2010, og evalueringen bliver taget med, når Københavns kommunes politikere skal afgøre, om samarbejdet med a-kasserne skal fortsætte og måske udvides til alle a-kasser.

Kommunen havde på forhånd opstillet fire særlige resultatkrav, som a-kasserne skulle leve op til. Om de fire resultatkrav fremgår det af evalueringen:

  1. ”Tre a-kasser har opnået jobeffekter, der ligger på niveau med jobcentrets jobeffekter. En a-kasse har opnået lavere jobeffekter, end jobcentret har”
  2. ”De fire a-kasser har ikke udviklet et systematisk samarbejde med virksomhederne i forsøgsperioden”
  3. ”De fire a-kasser har anvendt jobklubber mindre end forudsat i samarbejdsaftalen”
  4. ”A-kasserne lever ikke fuldt op til kravet om rettidighed i afviklingen af jobsamtaler med deltagerne”

Ifølge evalueringen indebærer den lavere jobeffekt hos en af a-kasserne, at deltagerne her i gennemsnit er ledige ca. 3 uger længere end kontrolgruppen inden for de 18 uger, hvor forsøget er blevet evalueret.

Chefkonsulent Jens Troldborg:

”Evalueringen viser, at valg af aktører bør ske på et fair grundlag og være baseret på åbenhed om, hvem der leverer de bedste resultater. Tre ugers forlænget ledighed er meget markant. I 2010 var mere end 400.000 personer i kontakt med landets jobcentre. Hvis deres ledighedsperioder blev forlænget med bare få uger hver, ville det få store konsekvenser for arbejdsudbuddet og koste det offentlige masser af penge.   

Konsekvenserne for arbejdsmarkedets dynamik og samfundets økonomi bør derfor veje meget tungt, når politikerne skal tage stilling til, hvem som skal varetage beskæftigelsesindsatsen. Det fortjener både kommunens ledige borgere, virksomhederne og samfundet. ”

Arbejdsmarked
10. februar 2011
KONTAKT
Chefkonsulent
Jens Troldborg
33 38 94 30
jet@da.dk
LÆS MERE
Evaluering af samarbejds­forsøget, Januar 2011