Opgør med permanent parkering

Reform af førtidspension og fleksjob vil føre til, at ordningerne i højere grad bliver springbræt til almindelig ansættelse, vurderer DA, der er glad for at regeringen er trukket i reformtøjet

Regeringen har i dag spillet ud med forslag til ændring af fleksjob og førtidspensionsordningerne.

Reformerne er formuleret i 16 initiativer, der har som den røde tråd, at ingen under 40 år skal parkeres permanent på offentlig forsørgelse og at både arbejdsgiverne, medarbejderne og kommunerne skal lægge sig i selen for at løse problemerne uden at trække på permanente støtteordninger.

I øjeblikket er hver tiende i den arbejdsdygtige alder førtidspensionist eller i fleksjob – en voldsom vækst over de seneste ti år.

  • Unge under 40 år skal fremover tilbydes et udviklingsforløb i stedet for førtidspension.
  • Kommunernes interesse i at undgå utilsigtet brug af førtidspension vil blive skærpet gennem en nedsættelse af statsrefusionen til 20 procent.
  • Fleksjob ordningen lægges helt om, så tilskuddet bliver større til personer med ringe erhvervsevne og mindre til personer med større egen indtjeningsevne. Fremover vil det offentlige tilskud stoppe, når medarbejderen i fleksjob selv kan tjene 35.000 om måneden.
  • Unge under 40 år kan kun få tilkendt fleksjob i fem år – med mulighed for forlængelse.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Der er brug for omfattende reformer, hvis Danmark skal tilbage på vækstsporet. Det er derfor glimrende, at regeringen er trukket i reformtøjet med udspillet om førtidspension og fleksjob.

De nuværende ordninger for fleksjob og førtidspension er løbet af sporet. Der er et stærkt behov for at få stoppet afvandringen fra arbejdsmarkedet, og regeringens udspil er overordnet set rigtig fornuftigt.

Oplægget bør suppleres med en klar målsætning om, at det samlede antal på fleksjob, førtidspension og de nye udviklingsforløb bliver væsentligt mindre end i dag, og at de offentlige udgifter tilsvarende skal ned på et markant lavere niveau.

Man skal huske på, at intentionerne også var gode, da man indførte fleksjobordningen, men at denne ordning blev kørt i grøften af uhensigtsmæssig administration og alt for lempelige regler.

Det er afgørende, hvordan principperne i oplægget bliver omsat til konkret lovgivning, og at reglerne udformes, så både lønmodtageren, arbejdsgiveren og kommunen har en interesse i at perioden på offentlig forsørgelse eller offentlig løntilskud bliver så kort som mulig”.

Arbejdsmarked
1. december 2010
KONTAKT
LINKS
Beskæftigels­esministeriet