Positiv udvikling for kvindelige ledere

Antallet af kvindelige ledere vokser år for år, viser nye tal fra DA.

I 2009 var der godt 4.200 personer mellem 25 og 34 år, der var med i ledelsen i en dansk privat virksomhed på DA-området. Af dem var de 30 procent kvinder i samme aldersgruppe. Det skal ses i forhold til, at kvinder samlet udgør en mindre andel end mænd på det private arbejdsmarked. Blandt alle de 25-34-årige privat beskæftigede er kun 34 procent kvinder.

Men fremgangen sker i alle aldersgrupper. I 1995 var 11 pct. af alle chefer en kvinde. I dag er det hver femte.

Adm. direktør Jørn Neergaard Larsen:

At kvinderne, og især unge kvinder, i dag tager del i ledelse er særdeles positivt. For mange vil det nok være en overraskelse, men for os, som arbejder med ledelse til daglig, har det længe stået klart, at virkeligheden er godt i gang med at overhale ligestillingsdebatten inden om. Ledelse har intet køn.

Når der i dag skal rekrutteres til en ledelsesstilling, skeles der ikke til, om ansøgerne har det ene eller andet køn. Det afgørende for karrierevejen er de personlige kvalifikationer. Hér betyder uddannelsesbaggrunden meget. Set i det lys er det indlysende, at kvinder også bliver bedre og bedre repræsenteret på chefniveau. Mange kvinder er simpelthen ved at blive bedre uddannet end deres mandlige kolleger, og især de yngre kvinder uddanner sig flittigt. Faktisk er yngre kvinder allerede bedre uddannet end yngre mænd.

Vi skal ikke blande os i de personlige valg, den enkelte træffer om uddannelse og karriere. Men der er ingen tvivl om, at vi vil stå med et stærkere arbejdsmarked, jo mindre kønsopdelt det er. En nedbrydning af kønsopdelingen på ledelsesplan har givet virksomhederne bedre muligheder for at finde gode ledere.

Arbejdsmarked
28. januar 2010
KONTAKT
LINKS
Agendas artikel