Socialt bedrageri i kommunerne

Arbejdsdirektoratet har netop offentliggjort en undersøgelse der viser, at mange kommuner ikke gør nok for at bekæmpe socialt bedrageri.

For tre år siden fik kommunerne mulighed for at sanktionere kontanthjælpsmodtagere, der samtidig arbejder sort.

Mere end halvdelen af alle kommuner har slet ikke gjort brug af muligheden for at sanktionere socialt bedrageri. Det gælder f.eks. kommuner som Gentofte, Frederiksberg, Fredericia og Herning.

Blandt de, der har gjort brug af sanktionerne, er der meget store forskelle i brugen. For eksempel har Svendborg sanktioneret socialt bedrageri 18 gange så ofte som København, når man tager højde for antallet af kontanthjælpsmodtagere i kommunen.

Chefkonsulent Erik Simonsen:

Det er uacceptabelt at mange kommuner ikke påtager sig opgaven med at bekæmpe socialt bedrageri og sort arbejde.

Det er godt, at Arbejdsdirektoratet nu har kastet lys over den manglende indsats. Det bør føre til, at kommuner, der ikke løfter opgaven, udsættes for et intensivt tilsyn.

Virksomhederne oplever en massiv mangel på arbejdskraft, og gør en stor indsats for at få besat de mange ledige stillinger. Virksomhederne kan dog ikke konkurrere med kombinationen af offentlige ydelser og sort arbejde. Passivitet fra kommunernes side er således med til at forøge manglen på medarbejdere i virksomhederne.

Arbejdsmarked
27. maj 2008
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk