Kommunerne skaber usikkerhed om ledigheden

Det er uacceptabelt, at kommunerne ikke korrekt vurderer om ledige er til rådighed for arbejdsmarkedet, mener DA

Danmarks Statistik har i dag offentliggjort nye ledighedstal for marts måned.

Ledigheden falder igen – denne gang med 600 på en måned. Efter et hop op i ledigheden for kontanthjælpsmodtagere i februar måned er ledigheden nu på 106.600 personer, svarende til 3,9 pct.

En helt ny rapport fra Arbejdsdirektoratet fra den 25. april 2007 viser, at kommunerne i 46 pct. af sagerne ikke har håndteret vurderingen af, om ledige er til rådighed for arbejdsmarkedet, korrekt. Der er to årsager hertil. Den ene er, at kommunerne vurderer den lediges rådighed forkert (20 pct. af samtlige sager). Den anden årsag er, at sagsbehandlingen er så mangelfuldt dokumenteret, at det ikke efterfølgende kan vurderes om der er truffet den rigtige afgørelse (26 pct. af samtlige sager).

Chefkonsulent Jørgen Bang-Petersen

”Vi står i en situation, hvor virksomhederne i høj grad mangler arbejdskraft og må sige nej til nye ordrer.

Det er uacceptabelt, at kommunerne som helhed har så lidt styr på om kontanthjælpsmodtagerne er i stand til at varetage et job i virksomhederne. Det lave ledighedsniveau betyder, at der er store muligheder for job til alle, der kan og vil. En forudsætning for et fortsat fald i ledigheden er, at vi kender de ledige bedre og sætte ind med en målrettet beskæftigelsesindsats.

Det handler i høj grad om, at kommunerne skal prioriterer denne opgave højt. Vi kan konstatere, at nogle kommuner gør det godt og løser opgaven, men også at alt for mange svigter deres ansvar og dermed skaber usikkerhed om, hvor mange ledige, der er til rådighed for virksomhederne.”

Arbejdsmarked
26. april 2007
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
LINKS
Rapport fra Arbejdsdi­rektoratet