Kontanthjælpsloft er ikke nok

På trods af kontanthjælpsloft er der stort set ingen økonomisk gevinst for mange kontanthjælpsmodtagere ved at få job.

Beskæftigelsesministeriets kulegravning af kontanthjælpsområdet dokumenterer, at mange kontanthjælpsmodtagere stort set intet incitament har til at arbejde.

En enlig mor på kontanthjælp, der får et job som kasseassistent med en timeløn på 100 kr., får kun 2 kr. ud af det i timen sammenlignet med, hvad hun får som kontanthjælpsmodtager. Og kontanthjælpsloftet er uden betydning.

En gift kontanthjælpsmodtager med to børn, der får job som kasseassistent får også kun 2 kr. i timen ud af sine anstrengelser. Efter 6 måneder stiger gevinsten dog til 12 kr. i timen på grund af kontanthjælpsloftet.

Konsulent Stig Martin Nørgaard:

”Der er for mange kontanthjælpsmodtagere stort set ingen forskel mellem offentlig forsørgelse og arbejdsindkomst. Og det har kontanthjælpsloftet ikke ændret på.

Det er helt afgørende, at fremtidens kontanthjælpssystem indrettes, så der er en mærkbar afstand mellem den indkomst, man får for at arbejde, og det man får for at være passiv.

Hvis der skabes reel luft mellem offentlige ydelser og arbejdsindkomst, virker det.

Starthjælpen, hvor det økonomiske incitament er markant forbedret, har haft en stor effekt i forhold til nytilkomne flygtninge, som nu i langt højere grad kommer hurtigt i arbejde end for bare få år siden.”

Arbejdsmarked
30. oktober 2006
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LINKS
Kulegravning af kontant-hjælpsområdet