Lav ledighed kræver øjeblikkelig handling

Danmarks Statistik har i dag offentliggjort ledighedstallet for marts måned. Ledigheden udgør nu 133.500 personer, svarende til 4,8 pct. af arbejdsstyrken, hvilket er et fald på 4.300 personer siden februar.

Konsulent Thomas Q. Christensen:

”Vi har nu en enestående chance for også at få personer, der er i kanten af arbejdsmarkedet, i job. Handles der ikke nu, så påtager politikkerne sig et ansvar for at have forspildt muligheden.

Det bør ikke være sådan, at virksomhederne må sige nej til nye ordrer og undlade at ansætte nye folk. Ledigheden er nu nede på et leje, hvor omgående justeringer er påkrævet. Antallet af nyopslåede stillinger stiger fortsat kraftigt og flere virksomheder melder ud, at de ikke kan få den arbejdskraft, de har behov for.

Det er et absolut minimum, at politikkerne nu gennemfører alle de forslag, som regeringen har lagt frem i sit velfærdsudspil. Den nuværende situation kræver dog yderligere tiltag:

- Dagpengesystemet skal reformeres blandt andet ved en kortere ydelsesperiode

- Alle arbejdsmarkedsparate skal frem i lyset. Politikkerne må sikre med det samme, at alle arbejdsduelige kontanthjælpsmodtagere tilmeldes AF

- Arbejdsmyndighederne bør arbejde målrettet for at hente arbejdskraft i udlandet for at opfylde efterspørgslen”.

Arbejdsmarked
27. april 2006
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk