Massive incitamentsproblemer hindrer integration Regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om integration af indvandrere, der bl.a. indebærer, at
  • alle 18-25-årige kontanthjælpsmodtagere får pligt til at begynde på en kompetencegivende uddannelse
  • kontanthjælpen for gifte, der er på kontanthjælp, falder bort for den ene af ægtefællerne, når vedkommende ikke har været i arbejde i 300 timer inden for de sidste 2 år
  • kommunernes indsats skal forbedres
Direktør Henrik Bach Mortensen:

"En af de største hindringer for en bedre integration er, at det for alt for mange ikke kan betale sig at arbejde. Der er massive incitamentsproblemer i forhold til indvandrerne, og derfor er det overordentligt positivt, at et stort politisk flertal har kunnet enes om at tage konkrete skridt mod en mere sund sammenhæng mellem ydelser og aflønningsmuligheder.

Skal integrationsproblemerne løses, må vi have langt flere indvandrere til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Kun hver anden indvandrer er i dag en del af arbejdsstyrken. Det er den største forhindring for at få flere indvandrere i arbejde. Når først indvandrere er klar til at deltage på arbejdsmarkedet, så skal de nok også få job. Det viser alle erfaringer.

Den nye integrationsaftale indeholder en række initiativer, som er positive skridt på vejen. Målet er klart: År for år skal en større andel af indvandrerne ind i arbejdsstyrken og i arbejde. Vi skal løbende følge op på, om det lykkes. Skulle det vise sig ikke at blive tilfældet, så må der ikke være politisk tøven med at tage yderligere initiativer. Alt andet vil være uforsvarligt."
Arbejdsmarked
17. juni 2005
KONTAKT