Fortsat store udfordringer for dansk økonomi DØR-rapporten peger på risiko for flaskehalse, mener DA. Det Økonomiske Råd har i dag fremlagt sin analyse af dansk økonomi. Analysen viser, at der fortsat er store uløste problemer:
  • Ledigheden var indtil for nylig stigende - men er dog forblevet på et lavt niveau.
  • Arbejdsstyrken presses allerede nu af de demografiske forskydninger med flere ældre og færre unge.
  • Den udenlandske lønudvikling har bidt sig fast på et meget lavt niveau - under 3 pct. årligt. På kort sigt kan selv en beskeden fremgang i beskæftigelsen dermed blive bremset af flaskehalse og yderligere tab af konkurrenceevne.
DA's formand, Jørgen Vorsholt, siger:

Formandskabets analyse viser, at det er nødvendigt med stramninger i arbejdsmarkedspolitikken, som kan styrke det effektive arbejdsudbud. De stærkere økonomiske konjunkturer er et godt udgangspunkt for disse initiativer.

De demografiske forskydninger stiller herudover den økonomiske politik over for en stor og langvarig udfordring. Lykkes det ikke at øge befolkningens erhvervsdeltagelse og nedbringe den offentlige forsørgelse, skal der i løbet af de kommende år og årtier gennemføres offentlige besparelser eller skattestigninger af et uhørt omfang.
Arbejdsmarked
26. maj 2004
KONTAKT