S skyder forbi i jobkortsagen Socialdemokraterne vil afskaffe job-kortordningen. DA afviser blankt forslaget Socialdemokraternes arbejdsmarkedspolitiske ordfører, Bjarne Lausten, vil have jobkortordningen afskaffet.

Ordningen gør det muligt for danske virksomheder hurtigt og smidigt at sikre sig den nødvendige arbejdskraft fra udlandet i det omfang, der ikke er kvalificeret ledig dansk arbejdskraft til rådighed.

Jobkortordningen administreres af Udlændingestyrelsen, der også har ansvaret for, at udlændinge på jobkort arbejder efter gældende regler og aftaler.
Arbejdskraft Tina Voldby siger:

Bjarne Lausten er på gale veje, når han vil have afskaffet jobkortordningen med den begrundelse, at danske virksomheder udnytter ordningen til at skaffe sig billig arbejdskraft.

Det er Udlændingestyrelsen, der udsteder de pågældende jobkort, og man kommer kun hertil, hvis Udlændingestyrelsen har sikret, at løn- og ansættelsesforholdene er almindelige efter danske forhold.

DA tager skarpt afstand fra misbrug af den helt nødvendige ordning, og Udlændingestyrelsen skal sikre, at der ikke finder misbrug sted.

Men at stoppe udstedelsen af jobkort som foreslået af Bjarne Lausten vil være en kæmpe fejl. Vi skal ikke lukke grænserne for højt specialiseret arbejdskraft - det vil skade Danmarks konkurrenceevne, vækst og velfærd.

Stop for jobkort sender et signal til virksomhederne om, at de lige så godt kan flytte produktionen ud af landet.
Arbejdsmarked
25. november 2003
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk