DA: Urealistisk at halvere sygefravær Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) konkluderer i en netop offentliggjort rapport, at sygefraværet på danske arbejdspladser kan halveres, hvis arbejdet i højere grad bliver tilpasset den enkelte sygemeldte.

Rapporten, der er en gennemgang af udenlandske undersøgelser på området, konkluderer samtidig, at det især er faktorer i arbejdsmiljøet, som påvirker længden af sygefraværet.

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen erklærer sig over for Ritzaus Bureau helt enig i rapportens konklusioner.

Hjort Frederiksen udtaler samtidig, at det er et nyt arbejdsmiljøsystem, som skal være med til at bane vejen for at nedbringe sygefraværet.
Arbejdskraftchef Tina Voldby, DA:

Det er at stikke blår i øjnene på folk at hævde, at sygefraværet kan halveres på arbejdspladserne.

Danmark har i forvejen et meget lavt sygefravær i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med.

Vi er enige med regeringen i, at det er afgørende, at sygefraværet reduceres, og at arbejdspladserne spiller en afgørende rolle her.

End ikke regeringens egne økonomer har turde udpege lavere sygefravær, som et væsentligt bidrag til arbejdsstyrken.

Det skal understreges, at arbejdsmiljø har en reel, men begrænset betydning for sygefraværet. Den kommende arbejdsmiljøreform vil derfor have en begrænset effekt på det samlede sygefravær.

Hvis man vil reducere sygefraværet, er det langt mere relevant at stille skarpt på kommunernes manglende sygedagpengeopfølgning og manglende opbakning til virksomheder, som gør et stort arbejde for at fastholde langtidssyge medarbejdere.

Det er også vores forventning, at regeringen i den kommende handlingsplan mod sygefravær vil fjerne barriererne i sygedagpengeloven, som i realiteten straffer virksomheder økonomisk, der fastholder syge medarbejdere.
Arbejdsmarked
6. november 2003
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LÆS MERE
ArbejdsMarkedsR-apport 2002: Sygefravær
LINKS
Pressemeddelelse fra AMI