KRITIK AF DA's TAL SKYDER FORBI Også for nytilkomne i 2000 og 2001 er beskæftigelsen lav efter 1 år KL og flere kommuner, f.eks. Esbjerg og Fredericia, siger, at de ikke kan genkende tallene i DA's analyser. Desuden finder kommunerne, at DA's tal ikke er helt aktuelle.

DA har taget udgangspunkt i de seneste data, der er tilgængelige fra Danmarks Statistik, og som stammer fra kommunernes og sprogcentrenes egne indberetninger.

DA laver en analyse af, hvorvidt kommunerne har formået at få indvandrere på introduktionsydelse, der er kommet i 1999, integreret på arbejdsmarkedet i løbet af det 3-årige integrationsprogram. Og det gør de ikke i særlig stort omfang - på landsplan er kun 25 pct. i job efter de 3 år.

Kommunerne finder, at det her i 2003 går langt bedre med integrationen af dem, der kom i 1999 end DA's tal fra slutningen af 2001 viser. Det bør det også gøre. Jo længere tid man har været i landet jo højere bør arbejdsmarkedstilknytningen også være.

Hvis kommunerne ligger inde med nyere tal, bør kommunerne lægge disse tal frem.

Skal man reelt vurdere, om kommunerne er blevet bedre til at løfte opgaven for nyankomne, bør man reelt se på, hvordan de grupper, der kom i 2000 og 2001 klarer sig. Her er det kun muligt at følge de nyankomne i en relativ kort periode - men det ser ikke bedre ud.

Ser man på, hvor mange af de nyankomne, der er i job op til 1 år efter ankomsten til kommunen, svarer det til 8,8 pct. i 1999 og henholdsvis 7,7 pct. og 6,1 pct. i 2000 og 2001 af de respektive populationer.

DA's analyse

Kommunesammenligningen omhandler de 23 kommuner, der har haft flere end 100 indvandrere, som har påbegyndt det fulde integrationsprogram i perioden 1999 - 2001. DA ser kun på dem, der 1) er bosiddende i kommunen i 2001 og som blev visiteret til en kommune i 1999 og 2) som samtidig fik introduktionsydelse i 1999. Data tager således højde for, at nogle indvandrere er udvandret, døde mv.

Indvandrere kan være flyttet til og fra kommunen i perioden. En flygtning, der følger et introduktionsprogram, kan dog ikke flytte uden modtagerkommunens accept. Det gælder dog ikke, hvis en flygtning får job. Der vil formentlig være tale om få flytninger i 3-årsperioden.

Flytninger vil dog ikke ændre på, at kun 25 pct. af dem, der blev visiteret til kommunerne i 1999, er kommet i arbejde i 2001.
Arbejdskraftchef Tina Voldby siger:

Kritikken, som nogle kommuner og KL er fremkommet med, er forudsigelig og uberettiget. Det er en naturlig forsvarsmekanisme fra kommuner, der føler sig ramt af kritik.

Det handler sandsynligvis om noget helt andet. Kommunerne er under et voldsomt pres, i og med at kommunernes rolle og den fremtidige opgavefordeling bliver sat til diskussion, når strukturkommissionen offentliggør sit arbejde i begyndelsen af det nye år.

Pointen med DA's analyser er at vise, at indsatsen er forskellig, og at der er plads til forbedringer i mange kommuner. De mindre gode kommuner kan og bør lære af de bedre.

Forbedres den kommunale integrationsindsats ikke, så bør integration af flygtninge og indvandrere også blive et tema, når den fremtidige opgavefordeling skal diskuteres.
Arbejdsmarked
23. oktober 2003
KONTAKT
LÆS MERE
Integration, Kommunerne & Arbejdsmarkedet 2003