To ud af tre over 60 står ikke til rådighed To ud af tre ledige over 60 år "pensionerer" reelt sig selv på dagpenge. A-kassernes kontrol med lediges rådighed er for slap , mener DA. 67 pct. af de ledige mellem 60 og 66 år står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet - selv om de modtager dagpenge netop for at stå til rådighed.

Det fremgår af en ny særkørsel, DA har fået foretaget. Særkørslen bygger på Danmarks Statistiks såkaldte Arbejdskraftundersøgelse, der via interview måler, om ledige reelt står til rådighed for job.

Over 50 pct. af de 60-66-årige opgiver, at de ikke ønsker et arbejde, og yderligere 14 pct. svarer, at de ikke søger aktivt efter ét. En pct. opgiver desuden, at de ikke kan starte på et job inden for to uger. Til sammenligning er det under 10 pct. af 15-49-årige, der svarer, at de ikke ønsker et arbejde. 11 pct. af 15-49-årige søger desuden ikke aktivt, og 3 pct. kan ikke starte på et job inden for to uger.
Chefkonsulent i DA, Erik Simonsen, siger:

Den store gruppe ældre, der enten ikke ønsker at arbejde eller ikke søger aktivt, vidner om, hvor svært det er at nedbringe ældres ledighed.

Analysen bekræfter desuden, at mange ældre helt bevidst lader sig pensionere på dagpenge inden de går på efterløn eller pension.

Det tyder på, at der finder et omfattende misbrug af dagpengesystemet sted. Det er a-kasserne, der har ansvaret for at kontrollere lediges rådighed. Analysen viser imidlertid, at a-kasserne ikke lever op til deres ansvar og særligt svigter kontrollen med, om ældre ledige står til rådighed.
Arbejdsmarked
1. oktober 2003
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk