EU

Nyt om EU fra de seneste 3 måneder.

Forkortelse af optjeningsperioden til dagpenge er alt for vidtgående
21.06.2018, DA Opinion
Regler om forældreorlov er et nationalt anliggende
21.06.2018, DA Opinion
EU-direktiv truer fortsat den danske aftalemodel
21.06.2018, DA Opinion