EU

Nyt om EU fra de seneste 3 måneder.

Forslag til direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union, KOM (2017) 797
30.01.2018, Høringssvar