Uddannelsespolitik

Nyt om Uddannelsespolitik fra de seneste 3 måneder.

Godt folkeskolesats fra regeringen
25.04.2017, DA Opinion
Hvad betyder trepartsaftalen om flere faglærte for din virksomhed?
04.04.2017, Rapporter og analyser
Høringssvar om bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om aktiv beskæftigelsesindsats m.m.
04.04.2017, Høringssvar
Stigning i søgning til erhvervsskolerne, men lang vej endnu
20.03.2017, DA Opinion
Reform af erhvervsskolerne har givet stærkere elever
17.03.2017, DA Opinion
EUX viser stort potentiale
16.03.2017, DA Opinion
Markant flere praktikpladser i det private
03.03.2017, DA Opinion
Godt nyt for de unge, der drukner i uddannelsestilbud
28.02.2017, DA Opinion
elevers praktiske evner skal også anerkendes
23.02.2017, DA Opinion
Høringssvar om forslag til lov om ændring af lov om AUB, lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen og forskellige andre love (praktikpladsafhængigt bidrag
21.02.2017, Høringssvar
Kort om hvad trepartsaftalen om flere faglærte betyder for din virksomhed
17.02.2017, Rapporter og analyser
høringssvar om udkast til ny bekendtgørelse om obligatoriske nationale test i folkeskolen
03.02.2017, Høringssvar
Høringssvar om ny bekendtgørelse om prøveterminer og prøvedatoer
31.01.2017, Høringssvar
Høringssvar om udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademier fo
31.01.2017, Høringssvar