Uddannelsespolitik

Nyt om Uddannelsespolitik fra de seneste 3 måneder.

DA deltager i regeringens Teknologipagt
24.04.2018, DA Opinion
Høringssvar til udkast til § 2, nr. 3, i lovforslag nr. L 202
09.04.2018, Høringssvar
Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om Udbetaling Danmark og udlændingeloven
09.04.2018, Høringssvar
Høringssvar om forslag til lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (deltagerbetaling for danskuddannelse)
06.04.2018, Høringssvar
Høringssvar om udkast til vejrligsbekendtgørelse
03.04.2018, Høringssvar
Høringssvar om ændring af SVU-bekendtgørelsen (sag 18/003566)
03.04.2018, Høringssvar
Høringssvar om forslag til rådets henstilling om en europæisk ramme for gode og effektive lærlinge uddannelser
03.04.2018, Høringssvar
Høring over udkast til bekendtgørelse om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags uddannelsesregister til brug for beregning af Praktikpladsafhængigt AUB-bidrag
28.03.2018, Høringssvar
Høringssvar om udkast til forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om åben uddannelse (erhver
28.03.2018, Høringssvar
Høring om forslag til Rådets henstilling om nøglekompetencer for livslag læring
28.03.2018, Høringssvar
Høringssvar om udkast til forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler (justering af skoleydelse)
28.03.2018, Høringssvar
Antallet af private praktikpladser stiger
23.03.2018, DA Opinion
Markant fremgang i søgningen til erhvervsskolerne
20.03.2018, DA Opinion
Høringssvar om forsøg med voksenlærlingsordningen
12.03.2018, Høringssvar
31.245 nye private praktikpladser i 2017
23.02.2018, DA Opinion
3.095 nye praktikpladser i november
25.01.2018, DA Opinion