Uddannelsespolitik

Nyt om Uddannelsespolitik fra de seneste 3 måneder.

Høringssvar om lovforslag om friere rammer for efterskoler og frie fagskoler
28.06.2017, Høringssvar
DA er klar til trepartsforhandlinger
22.06.2017, DA Opinion
Nye og bedre regler for erhvervsuddannelse for voksne
14.06.2017, DA Opinion
VEU-systemet skal forbedres
13.06.2017, DA Opinion
Arbejdsgiverne er glade for efteruddannelse
08.06.2017, DA Opinion