Uddannelsespolitik

Nyt om Uddannelsespolitik fra de seneste 3 måneder.

DA er klar til trepartsforhandlinger
22.06.2017, DA Opinion
Nye og bedre regler for erhvervsuddannelse for voksne
14.06.2017, DA Opinion
VEU-systemet skal forbedres
13.06.2017, DA Opinion
Arbejdsgiverne er glade for efteruddannelse
08.06.2017, DA Opinion
Integrationen er dumpet i folkeskolen
18.05.2017, DA Opinion
Udspil fra regeringen vil hjælpe flere unge i job og uddannelse
10.05.2017, DA Opinion
Godt folkeskolesats fra regeringen
25.04.2017, DA Opinion
Hvad betyder trepartsaftalen om flere faglærte for din virksomhed?
04.04.2017, Rapporter og analyser
Høringssvar om bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om aktiv beskæftigelsesindsats m.m.
04.04.2017, Høringssvar